kurz EUR: 25,450 Kč

navštivte náš facebook

každý týden nové letáky

aktuálně 27. 5. - 2. 6. 2024

LETÁK CBA ČESKÁ REPUBLIKA

CBA premium

29. 5. 2024 - 04. 6. 2024 (platí ještě 5 dní)

počet stran: 4

CBA potraviny

22. 5. 2024 - 02. 6. 2024 (platí ještě 3 dny)

počet stran: 8

CBA market

22. 5. 2024 - 02. 6. 2024 (platí ještě 3 dny)

počet stran: 4

Informace o obchodním řetězci CBA

V roce 2003 vzniklo v ČR Družstvo AFEP. Zakládajícími členy byly maloobchodní sítě Ardanas, ESO market, Foldr, Partner a dva velkoobchody Ekostyl Beroun a Nuget Šumperk. Hlavní myšlenkou této společnosti bylo spojit síly zakládajících samostatných a svéprávných subjektů ke výšenému tlaku na dodavatele a díky většímu odběrového potenciálu získat co nejvýhodnější obchodní podmínky pro své členy. Právě díky novým parametrům se dařilo postupně dosahovat lepších a výhodnějších podmínek. Vzhledem k tomu, že členy byly maloobchodní sítě s různým odběrovým potenciálem, docházelo k postupnému sjednocování podmínek. Při uzavírání každé nové centrální smlouvy došlo vždy i u člena s největšími obraty ke zlepšení. Cílem bylo
vybudovat velmi silnou a stabilní společnost.

Pro posílení pozice na českém trhu se začali členové družstva a především zástupci MO Partner a.s. stále více zajímat i o spolupráci v nadnárodním měřítku. Jedním z mnoha subjektů, které působily na mezinárodním poli byla společnost CBA se sídlem v Maďarsku.

Po důkladném seznámení se s fungováním společnosti nejen v Maďarsku, ale především nám bližším Slovensku, došlo v září roku 2005 k podpisu Master-franšízové smlouvy.

Mottem CBA Internacional je být moderní a silné mezinárodní společenství nezávislých obchodníků. Tato společnost, která v mezinárodním i národním měřítku funguje na základě Franšízových smluv se strategickou autonomií, byla založena v Maďarsku původně 10 nezávislými obchodníky, kteří uzavřeli nákupní a prodejní alianci hájící zájmy maloobchodníků. Hlavním principem a také základem úspěšnosti tohoto konceptu je podřízení individuálních zájmů ve prospěch celé společnosti.

Společnost CBA Internacional, ještě než přerostla rámec Maďarska, se snažila v nadnárodním měřítku plošně unifikovat kontakty s dodavateli, kterým mimo jiné nabízeli společnou podporu prodeje výrobků. Již od samého začátku rozvoje společnosti se zaměřili na budování privátní značky CBA s představou vytvořit z ní silnou mezinárodní značku. Po několikaletém budování a získávání pozice na Maďarském trhu se společnost CBA rozhodla ke spolupráci na mezinárodním poli. Co je k tomu vedlo? Silná pozice na maďarském trhu a snaha rozšířením se do ostatních zemí výrazně posílit vyjednávací pozice u dodavatelů a tím zvýšení konkurence schopnosti narůstajícímu tlaku nadnárodních společností. 

Hlavním přínosem mezinárodní společnosti CBA je získávání silné pozice při vyjednávání obchodních podmínek u dodavatelů, v některých komoditách srovnatelných s nadnárodními společnostmi. Zlepšily se příjmy z bonusů nad rámec běžných marží, které obchodníci získávali jako samostatné subjekty. Za částečnou ztrátu suverenity jednotlivých členů společnost CBA nabízí v různých formách zvýšené poplatky a hlavně také nákupy privátních výrobků za velmi výhodných podmínek, ať již pod značkou CBA nebo jako first price.

CBA franšízový systém poukazuje na jednotné znalosti trhu, služeb a operací stejně jako na externí vystupování a jeho detailní popis, což v zásadě pokrývá následující oblasti:

 • založení a provozování obchodní sítě,
 • organizace a implementace spolupráce v oblasti nákupu,
 • založení a udržování smluvních vztahů se zdroji nákupu (dodavateli) pro celý spolupracující řetězec,
 • rozvoj rámce pro finanční systém pro celý franšízový systém a provozování jednotlivých maloobchodů,
 • logistika a skladování v oblasti velkoobchodu,
 • velkoobchodní činnost pro síť smluvních prodejen,
 • organizace a implementace distribučních aktivit pro prodejní síť,
 • organizace a zásobování maloobchodní sítě,
 • provozování maloobchodů,
 • jednotná organizace, provozování a implementace marketingových a reklamních aktivit,
 • rozvoj, organizace a fungování rozmanitých obchodních opatření (druhy zboží, prodejní techniky a konkurenceschopná
 • doporučená cenová struktura vyhovující požadavkům trhu atd.).

CBA franšízový systém umožňuje výše uvedený obsah franšízového systému dát k dispozici maloobchodům jako franšízantům a také umožňuje franšízantovi využívat obsah franšízového systému nezávisle na vlastním obchodním podnikání. V žádné ze spolupracujících zemí nedochází systémem CBA k potlačování identity a suverenity jednotlivých členů. Naopak vzájemnou a velmi aktivní spoluprací dochází k rozvoji jednotlivých subjektů zastřešovaných společným logem CBA. Je naprosto jedno, jak je který člen velký. Všem jde společně o vybudování silné a konkurence schopné společnosti.

Více zde: http://www.ceske-letaky.eu/cba

každý týden nové letáky

aktuálně 27. 5. - 2. 6. 2024

LETÁK CBA ČESKÁ REPUBLIKA

CBA premium

29. 5. 2024 - 04. 6. 2024 (platí ještě 5 dní)

počet stran: 4

CBA potraviny

22. 5. 2024 - 02. 6. 2024 (platí ještě 3 dny)

počet stran: 8

CBA market

22. 5. 2024 - 02. 6. 2024 (platí ještě 3 dny)

počet stran: 4

Informace o obchodním řetězci CBA

V roce 2003 vzniklo v ČR Družstvo AFEP. Zakládajícími členy byly maloobchodní sítě Ardanas, ESO market, Foldr, Partner a dva velkoobchody Ekostyl Beroun a Nuget Šumperk. Hlavní myšlenkou této společnosti bylo spojit síly zakládajících samostatných a svéprávných subjektů ke výšenému tlaku na dodavatele a díky většímu odběrového potenciálu získat co nejvýhodnější obchodní podmínky pro své členy. Právě díky novým parametrům se dařilo postupně dosahovat lepších a výhodnějších podmínek. Vzhledem k tomu, že členy byly maloobchodní sítě s různým odběrovým potenciálem, docházelo k postupnému sjednocování podmínek. Při uzavírání každé nové centrální smlouvy došlo vždy i u člena s největšími obraty ke zlepšení. Cílem bylo
vybudovat velmi silnou a stabilní společnost.

Pro posílení pozice na českém trhu se začali členové družstva a především zástupci MO Partner a.s. stále více zajímat i o spolupráci v nadnárodním měřítku. Jedním z mnoha subjektů, které působily na mezinárodním poli byla společnost CBA se sídlem v Maďarsku.

Po důkladném seznámení se s fungováním společnosti nejen v Maďarsku, ale především nám bližším Slovensku, došlo v září roku 2005 k podpisu Master-franšízové smlouvy.

Mottem CBA Internacional je být moderní a silné mezinárodní společenství nezávislých obchodníků. Tato společnost, která v mezinárodním i národním měřítku funguje na základě Franšízových smluv se strategickou autonomií, byla založena v Maďarsku původně 10 nezávislými obchodníky, kteří uzavřeli nákupní a prodejní alianci hájící zájmy maloobchodníků. Hlavním principem a také základem úspěšnosti tohoto konceptu je podřízení individuálních zájmů ve prospěch celé společnosti.

Společnost CBA Internacional, ještě než přerostla rámec Maďarska, se snažila v nadnárodním měřítku plošně unifikovat kontakty s dodavateli, kterým mimo jiné nabízeli společnou podporu prodeje výrobků. Již od samého začátku rozvoje společnosti se zaměřili na budování privátní značky CBA s představou vytvořit z ní silnou mezinárodní značku. Po několikaletém budování a získávání pozice na Maďarském trhu se společnost CBA rozhodla ke spolupráci na mezinárodním poli. Co je k tomu vedlo? Silná pozice na maďarském trhu a snaha rozšířením se do ostatních zemí výrazně posílit vyjednávací pozice u dodavatelů a tím zvýšení konkurence schopnosti narůstajícímu tlaku nadnárodních společností. 

Hlavním přínosem mezinárodní společnosti CBA je získávání silné pozice při vyjednávání obchodních podmínek u dodavatelů, v některých komoditách srovnatelných s nadnárodními společnostmi. Zlepšily se příjmy z bonusů nad rámec běžných marží, které obchodníci získávali jako samostatné subjekty. Za částečnou ztrátu suverenity jednotlivých členů společnost CBA nabízí v různých formách zvýšené poplatky a hlavně také nákupy privátních výrobků za velmi výhodných podmínek, ať již pod značkou CBA nebo jako first price.

CBA franšízový systém poukazuje na jednotné znalosti trhu, služeb a operací stejně jako na externí vystupování a jeho detailní popis, což v zásadě pokrývá následující oblasti:

 • založení a provozování obchodní sítě,
 • organizace a implementace spolupráce v oblasti nákupu,
 • založení a udržování smluvních vztahů se zdroji nákupu (dodavateli) pro celý spolupracující řetězec,
 • rozvoj rámce pro finanční systém pro celý franšízový systém a provozování jednotlivých maloobchodů,
 • logistika a skladování v oblasti velkoobchodu,
 • velkoobchodní činnost pro síť smluvních prodejen,
 • organizace a implementace distribučních aktivit pro prodejní síť,
 • organizace a zásobování maloobchodní sítě,
 • provozování maloobchodů,
 • jednotná organizace, provozování a implementace marketingových a reklamních aktivit,
 • rozvoj, organizace a fungování rozmanitých obchodních opatření (druhy zboží, prodejní techniky a konkurenceschopná
 • doporučená cenová struktura vyhovující požadavkům trhu atd.).

CBA franšízový systém umožňuje výše uvedený obsah franšízového systému dát k dispozici maloobchodům jako franšízantům a také umožňuje franšízantovi využívat obsah franšízového systému nezávisle na vlastním obchodním podnikání. V žádné ze spolupracujících zemí nedochází systémem CBA k potlačování identity a suverenity jednotlivých členů. Naopak vzájemnou a velmi aktivní spoluprací dochází k rozvoji jednotlivých subjektů zastřešovaných společným logem CBA. Je naprosto jedno, jak je který člen velký. Všem jde společně o vybudování silné a konkurence schopné společnosti.

Více zde: http://www.ceske-letaky.eu/cba

každý týden nové letáky

aktuálně 27. 5. - 2. 6. 2024

LETÁK CBA ČESKÁ REPUBLIKA

CBA premium

29. 5. 2024 - 04. 6. 2024 (platí ještě 5 dní)

počet stran: 4

CBA potraviny

22. 5. 2024 - 02. 6. 2024 (platí ještě 3 dny)

počet stran: 8

CBA market

22. 5. 2024 - 02. 6. 2024 (platí ještě 3 dny)

počet stran: 4

Informace o obchodním řetězci CBA

V roce 2003 vzniklo v ČR Družstvo AFEP. Zakládajícími členy byly maloobchodní sítě Ardanas, ESO market, Foldr, Partner a dva velkoobchody Ekostyl Beroun a Nuget Šumperk. Hlavní myšlenkou této společnosti bylo spojit síly zakládajících samostatných a svéprávných subjektů ke výšenému tlaku na dodavatele a díky většímu odběrového potenciálu získat co nejvýhodnější obchodní podmínky pro své členy. Právě díky novým parametrům se dařilo postupně dosahovat lepších a výhodnějších podmínek. Vzhledem k tomu, že členy byly maloobchodní sítě s různým odběrovým potenciálem, docházelo k postupnému sjednocování podmínek. Při uzavírání každé nové centrální smlouvy došlo vždy i u člena s největšími obraty ke zlepšení. Cílem bylo
vybudovat velmi silnou a stabilní společnost.

Pro posílení pozice na českém trhu se začali členové družstva a především zástupci MO Partner a.s. stále více zajímat i o spolupráci v nadnárodním měřítku. Jedním z mnoha subjektů, které působily na mezinárodním poli byla společnost CBA se sídlem v Maďarsku.

Po důkladném seznámení se s fungováním společnosti nejen v Maďarsku, ale především nám bližším Slovensku, došlo v září roku 2005 k podpisu Master-franšízové smlouvy.

Mottem CBA Internacional je být moderní a silné mezinárodní společenství nezávislých obchodníků. Tato společnost, která v mezinárodním i národním měřítku funguje na základě Franšízových smluv se strategickou autonomií, byla založena v Maďarsku původně 10 nezávislými obchodníky, kteří uzavřeli nákupní a prodejní alianci hájící zájmy maloobchodníků. Hlavním principem a také základem úspěšnosti tohoto konceptu je podřízení individuálních zájmů ve prospěch celé společnosti.

Společnost CBA Internacional, ještě než přerostla rámec Maďarska, se snažila v nadnárodním měřítku plošně unifikovat kontakty s dodavateli, kterým mimo jiné nabízeli společnou podporu prodeje výrobků. Již od samého začátku rozvoje společnosti se zaměřili na budování privátní značky CBA s představou vytvořit z ní silnou mezinárodní značku. Po několikaletém budování a získávání pozice na Maďarském trhu se společnost CBA rozhodla ke spolupráci na mezinárodním poli. Co je k tomu vedlo? Silná pozice na maďarském trhu a snaha rozšířením se do ostatních zemí výrazně posílit vyjednávací pozice u dodavatelů a tím zvýšení konkurence schopnosti narůstajícímu tlaku nadnárodních společností. 

Hlavním přínosem mezinárodní společnosti CBA je získávání silné pozice při vyjednávání obchodních podmínek u dodavatelů, v některých komoditách srovnatelných s nadnárodními společnostmi. Zlepšily se příjmy z bonusů nad rámec běžných marží, které obchodníci získávali jako samostatné subjekty. Za částečnou ztrátu suverenity jednotlivých členů společnost CBA nabízí v různých formách zvýšené poplatky a hlavně také nákupy privátních výrobků za velmi výhodných podmínek, ať již pod značkou CBA nebo jako first price.

CBA franšízový systém poukazuje na jednotné znalosti trhu, služeb a operací stejně jako na externí vystupování a jeho detailní popis, což v zásadě pokrývá následující oblasti:

 • založení a provozování obchodní sítě,
 • organizace a implementace spolupráce v oblasti nákupu,
 • založení a udržování smluvních vztahů se zdroji nákupu (dodavateli) pro celý spolupracující řetězec,
 • rozvoj rámce pro finanční systém pro celý franšízový systém a provozování jednotlivých maloobchodů,
 • logistika a skladování v oblasti velkoobchodu,
 • velkoobchodní činnost pro síť smluvních prodejen,
 • organizace a implementace distribučních aktivit pro prodejní síť,
 • organizace a zásobování maloobchodní sítě,
 • provozování maloobchodů,
 • jednotná organizace, provozování a implementace marketingových a reklamních aktivit,
 • rozvoj, organizace a fungování rozmanitých obchodních opatření (druhy zboží, prodejní techniky a konkurenceschopná
 • doporučená cenová struktura vyhovující požadavkům trhu atd.).

CBA franšízový systém umožňuje výše uvedený obsah franšízového systému dát k dispozici maloobchodům jako franšízantům a také umožňuje franšízantovi využívat obsah franšízového systému nezávisle na vlastním obchodním podnikání. V žádné ze spolupracujících zemí nedochází systémem CBA k potlačování identity a suverenity jednotlivých členů. Naopak vzájemnou a velmi aktivní spoluprací dochází k rozvoji jednotlivých subjektů zastřešovaných společným logem CBA. Je naprosto jedno, jak je který člen velký. Všem jde společně o vybudování silné a konkurence schopné společnosti.

Více zde: http://www.ceske-letaky.eu/cba

každý týden nové letáky

aktuálně 27. 5. - 2. 6. 2024

LETÁK CBA ČESKÁ REPUBLIKA

CBA premium

29. 5. 2024 - 04. 6. 2024 (platí ještě 5 dní)

počet stran: 4

CBA potraviny

22. 5. 2024 - 02. 6. 2024 (platí ještě 3 dny)

počet stran: 8

CBA market

22. 5. 2024 - 02. 6. 2024 (platí ještě 3 dny)

počet stran: 4

Informace o obchodním řetězci CBA

V roce 2003 vzniklo v ČR Družstvo AFEP. Zakládajícími členy byly maloobchodní sítě Ardanas, ESO market, Foldr, Partner a dva velkoobchody Ekostyl Beroun a Nuget Šumperk. Hlavní myšlenkou této společnosti bylo spojit síly zakládajících samostatných a svéprávných subjektů ke výšenému tlaku na dodavatele a díky většímu odběrového potenciálu získat co nejvýhodnější obchodní podmínky pro své členy. Právě díky novým parametrům se dařilo postupně dosahovat lepších a výhodnějších podmínek. Vzhledem k tomu, že členy byly maloobchodní sítě s různým odběrovým potenciálem, docházelo k postupnému sjednocování podmínek. Při uzavírání každé nové centrální smlouvy došlo vždy i u člena s největšími obraty ke zlepšení. Cílem bylo
vybudovat velmi silnou a stabilní společnost.

Pro posílení pozice na českém trhu se začali členové družstva a především zástupci MO Partner a.s. stále více zajímat i o spolupráci v nadnárodním měřítku. Jedním z mnoha subjektů, které působily na mezinárodním poli byla společnost CBA se sídlem v Maďarsku.

Po důkladném seznámení se s fungováním společnosti nejen v Maďarsku, ale především nám bližším Slovensku, došlo v září roku 2005 k podpisu Master-franšízové smlouvy.

Mottem CBA Internacional je být moderní a silné mezinárodní společenství nezávislých obchodníků. Tato společnost, která v mezinárodním i národním měřítku funguje na základě Franšízových smluv se strategickou autonomií, byla založena v Maďarsku původně 10 nezávislými obchodníky, kteří uzavřeli nákupní a prodejní alianci hájící zájmy maloobchodníků. Hlavním principem a také základem úspěšnosti tohoto konceptu je podřízení individuálních zájmů ve prospěch celé společnosti.

Společnost CBA Internacional, ještě než přerostla rámec Maďarska, se snažila v nadnárodním měřítku plošně unifikovat kontakty s dodavateli, kterým mimo jiné nabízeli společnou podporu prodeje výrobků. Již od samého začátku rozvoje společnosti se zaměřili na budování privátní značky CBA s představou vytvořit z ní silnou mezinárodní značku. Po několikaletém budování a získávání pozice na Maďarském trhu se společnost CBA rozhodla ke spolupráci na mezinárodním poli. Co je k tomu vedlo? Silná pozice na maďarském trhu a snaha rozšířením se do ostatních zemí výrazně posílit vyjednávací pozice u dodavatelů a tím zvýšení konkurence schopnosti narůstajícímu tlaku nadnárodních společností. 

Hlavním přínosem mezinárodní společnosti CBA je získávání silné pozice při vyjednávání obchodních podmínek u dodavatelů, v některých komoditách srovnatelných s nadnárodními společnostmi. Zlepšily se příjmy z bonusů nad rámec běžných marží, které obchodníci získávali jako samostatné subjekty. Za částečnou ztrátu suverenity jednotlivých členů společnost CBA nabízí v různých formách zvýšené poplatky a hlavně také nákupy privátních výrobků za velmi výhodných podmínek, ať již pod značkou CBA nebo jako first price.

CBA franšízový systém poukazuje na jednotné znalosti trhu, služeb a operací stejně jako na externí vystupování a jeho detailní popis, což v zásadě pokrývá následující oblasti:

 • založení a provozování obchodní sítě,
 • organizace a implementace spolupráce v oblasti nákupu,
 • založení a udržování smluvních vztahů se zdroji nákupu (dodavateli) pro celý spolupracující řetězec,
 • rozvoj rámce pro finanční systém pro celý franšízový systém a provozování jednotlivých maloobchodů,
 • logistika a skladování v oblasti velkoobchodu,
 • velkoobchodní činnost pro síť smluvních prodejen,
 • organizace a implementace distribučních aktivit pro prodejní síť,
 • organizace a zásobování maloobchodní sítě,
 • provozování maloobchodů,
 • jednotná organizace, provozování a implementace marketingových a reklamních aktivit,
 • rozvoj, organizace a fungování rozmanitých obchodních opatření (druhy zboží, prodejní techniky a konkurenceschopná
 • doporučená cenová struktura vyhovující požadavkům trhu atd.).

CBA franšízový systém umožňuje výše uvedený obsah franšízového systému dát k dispozici maloobchodům jako franšízantům a také umožňuje franšízantovi využívat obsah franšízového systému nezávisle na vlastním obchodním podnikání. V žádné ze spolupracujících zemí nedochází systémem CBA k potlačování identity a suverenity jednotlivých členů. Naopak vzájemnou a velmi aktivní spoluprací dochází k rozvoji jednotlivých subjektů zastřešovaných společným logem CBA. Je naprosto jedno, jak je který člen velký. Všem jde společně o vybudování silné a konkurence schopné společnosti.

Více zde: http://www.ceske-letaky.eu/cba

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace